ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นสูงสุดระดับกรม

เมื่อวันที่ 14   กันยายน  2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายพิทักษ์ พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และประชุมวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2564 พร้อมแจ้งผลการพิจารณากรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จากประกาศของกรมพินิจฯ โดยมี น.ส.อรทัย บุตรศรี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นางปราณี ประดับศรี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    นางสุดารัตน์  นักพันธ์คำ นำคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ  ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ และคณะกรรมการ   ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กิ่งคำ  นางจันทร์เพ็ญ กุย  นางจันทร์จิรา แนวมั่น นายประดิษฐ์ พรหมเสนา   นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์  น.ส.พิสมัย ภาดี  นายวรรณทัศน์   อุบลเหนือ นางประทิน หลาวทอง  นางมัลลิกาฐินี คูรานา นางรัชนี  สายชนะ  นายสถิต โลปัตถา  ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายพิทักษ์ พันธมาศ  ผอ. สถานพินิจฯ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีรายชื่อติดโผกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562    ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกษและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการทำงานต่อไป   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากการคัดสรรผลงานของคณะกรรมการสงเคราะห์ทั่วประเทศจากกรมพินิจฯ    ซึ่งได้ประกาศผลผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับกรม จำนวน   15 ราย   กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดีมาก  จำนวน  24 ราย กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี จำนวน   85 ราย  จังหวัดศรีสะเกษได้กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น  2 ราย  คือ  1 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์   ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น สูงสุด ระดับกรม   2.นางจันทร์จิรา  แนวมั่น   ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี   นอกจากนี้ทางกรมพินิจฯยังได้เชิญให้ผู้ที่ได้เป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้งหมดไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์และเยาวชนสำหรับสถานพินิจประจำปี 2564  ที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 21-22กันยายน 2563  ณ   โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งนายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะมาบรรยาย  “ทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”  และจะมีพิธี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทั้ง 3 ระดับ

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี  แต่ติดขัดเรื่องโควิด-19 ที่ ทำให้ช่วงหลังต้องห่างเหินการเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ทั้งนี้เพราะทำตามมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ส่วนเรื่องการที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นสูงสุด ระดับกรม   ต้องขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานพินิจฯที่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานให้   ที่ผ่านมาได้ทำงานด้านจัดหาทุนไว้ให้เป็นเงินกองกลางกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษ    จัดหางานให้เด็กและเยาวชนได้ทำงานหลังปล่อย    ประสานหน่วยงานสถานศึกษา ให้ความช่วยเหลือเด็กได้เรียนต่อ    รับเป็นแม่อุปถัมภ์และเยี่ยมเด็กเดือนละสองครั้ง   สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลเด็กหลังถูกปล่อยตัวให้เป็นเด็กดีไม่กระทำผิดซ้ำ  และเป็นวิทยากรอบรมเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด


 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข  อัมภณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.