นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองบางแม่นาง จัดโครงการรวมพลังบางแม่นาง ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองบางแม่นางและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่อง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถานวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศล๊อตดาวน์ หรือปิดบ้าน-ปิดเมือง ร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่งการควบคุมการระบาดของโรคนี้ก็ส่งผลให้การทำงานและการดำเนินธุรกิจบางส่วนหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจโลก และส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงอาหารของประชาชนโดยตรง จึงเกิดการส่งเสริม/สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเตรียมดิน เตรียมภาชนะปลูก เทคนิคการเพาะกล้า การทำฮอร์โมนไข่ไว้สำหรับบำรุงต้น บำรุงราก บำรุงผล พืชผักสวนครัว โดยได้รับการสนับสนุนต้นพืชผักสวนครัวจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200 ต้น


* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.