จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดนาดี


จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดนาดี และถนนภายในหมู่บ้านนาดี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


    วันที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น.    นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลไร่ขี ร่วมกับ นายกิตติโชค เพ็งจันทร์ กำนันตำบลไร่ขี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบหมู่บ้าน และวัดนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 คน


ภาพ/ข่าว  วิถาวรรณ สงวนพันธุ์  รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.