ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยรอบท่าเรือฯ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ


ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและ ผู้แทนส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ ส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในรูปแบบเชิงสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ที่เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อีกด้วย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.