มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิกเษก มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน กว่า 4 แสนบาท


        เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. พล.อ.สาธร สุวรรณภา ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิกเษก เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ อ.เขาค้อ  ณ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

         สำหรับ มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เขาค้อ

       โดยในปี พ.ศ.2563 มีการคัดเลือกนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 171 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 104 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท, มัธยมศึกษา จำนวน 67 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 409,000 บาท โดยคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนจาก นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 

ภาพ/ข่าว  ต้อย​ NEWS13 (0619525644)

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.