หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 23 กันยายน 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ บริเวณวัดไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านให้บริการประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. การสาธิตอาชีพอิสระ (การทำแซนวิส) 3. การให้บริการรับขึ้นทะเบียนว่างงานและการประชาสัมพันธ์งาน Job Expro Thailand 2020 4. การให้บริการด้านสังคม 5. การบริการให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน การฝึกอาชีพ สิทธิประโยชน์แรงงานไปทำงานต่างประเทศ และให้คำปรึกษาภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ NEWS 13 (0619525644)
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.