อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นายสำราญ แสงสงค์ ทีม ศป.บส.ชน. ข่าว ทหารสร้างที่เก็บน้ำช่วยภัยแล้งให้ชาวบ้าน 10 กันยายน 2563


ศป.บส.ชน. เร่งสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำฝนให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้นำชุมชน ช่วยกันก่อสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าสักงาม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวน 19 หลังคาเรือน เพื่อใช้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประกอบกับเวลาเจ้าหน้าที่มาแจกจ่ายน้ำไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทางศูนย์ปฏิบัติการ บริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงก่อสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำท่อซีเมนต์อัดแรงขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 2.5 เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ประมาน 2,000 ลิตรต่อครัวเรือน ซึ่งจะรองรับน้ำจากหลังคาบ้านในช่วงฤดูฝน ให้มีน้ำไว้กินไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อไป

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.