"Phuket Tastival Seafood & Gastronomy" หรอย ริม เล

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาเอก ภุชงค์ รอดนิกร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้แทนร่วมงาน "Phuket Tastival Seafood & Gastronomy" หรอย ริม เล ในโครงการมหกรรมซีฟู้ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาว สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมมหกรรมซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.