ระยอง-IRPC ส่งมอบอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบให้ รพ.ระยอง เพิ่มความปลอดภัย ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
IRPC ส่งมอบอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบให้รพ.ระยอง จากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและออกแบบของวิศวกร IRPC เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วยยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์คลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ เป็นต้น และบริษัทฯ เห็นว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ทีมวิศวกรจิตอาสา IRPC จึงได้ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลระยอง ออกแบบอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบ (Modular Diagnosis Room / Ari Clinic) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ สร้างความมั่นใจและพร้อมอำนวยสะดวกในรูปแบบ One Stop Service ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยอง


ด้วยความห่วงใยในการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล IRPC จึงได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  มาพัฒนาเป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลระยอง ให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และ     ผู้เข้ารับการตรวจ อาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบ เป็นอาคารรูปแบบ One stop service ประกอบด้วย อาคารตรวจคัดกรองโรค ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน จำนวน 1 ห้อง ห้องแรงดันบวกสำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน จำนวน 1 ห้อง ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ จำนวน 3 ห้อง ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ห้อง พื้นที่พักรอและห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง
​ทั้งนี้ IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์  และการสาธารณสุขของประเทศ โดยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจแรงดันลบ ซึ่ง IRPC เป็นผู้ออกแบบและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนโรงพยาบาลระยองเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
 ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.