หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน สร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบัว

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมปรึกษา การสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลหนองบัว อุปถัมภ์โดย พระครูนิวิฐ ปุญญากร(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) ทั้งนี้เป็นเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการรักษาพยาบาลของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในเขตอำเภอหนองบัว และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน พระราชรัตนเวที  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัวและคณะสงฆ์ในอำเภอหนองบัว  ฝ่ายฆราวาสโดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอหนองบัว  สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาเกี่ยวกับ การสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองบัว  รูปแบบอาคารมีทั้งหมด 3 รูปแบบ
-รูปแบบที่ 1 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 480 ตร.ม. ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8,648,300 บาท
- รูปแบบที่ 2 อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตร.ม. ไม่มีลิฟท์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 16,781,300 บาท  แบบมีลิฟท์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 21,392,600 บาท
- รูปแบบที่ 3 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง ไม่มีลิฟท์ งบประมาณการก่อสร้าง 25,429,600 บาท แบบมีลิฟท์ งบประมาณการก่อสร้าง 30,040,900 บาท
- รูปแบบที่ 4 อาคารผู้ป่วยใน 3 ชั้นขนาด 60 เตียง พื้นที่ใช้สอย 2,927 ตร.ม. ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 45,856,200 บาท    ทั้งนี้เป็น เจตนารมณ์ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการรักษาพยาบาลของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในเขตอำเภอหนองบัว และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
   ผลการประชุม สรุปว่า เลือกรูปแบบที่ 3 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง แบบมีลิฟท์ งบประมาณการก่อสร้าง 30,040,900 บาท เบื้องต้นหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม ได้มอบเงินสด จำนวน 2 ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลหนองบัว โดยผ่านทางด้านนายอำเภอหนองบัว เพื่อนำไปเปิดบัญชีนำร่องเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยร่วมกับหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม ทั้งนี้คณะลูกศิษย์ก็จะจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม  เพื่อนำรายได้มาสมทบร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองบัวอีกต่อไป

ภคพล ครองสิน/รายงาน 087-8544888
ขับเคลื่อนโดย Blogger.