สุโขทัย-ชาวพุทธร่วมเททองหล่อพระลิไทนฤมิต

พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเททองหล่อพระลิไทนฤมิต ณ วัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย   เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ประทานพร ฟ้าเปิดหลังจากฝนตกต่อเนื่องมาหลายวัน และเมื่อเริ่มเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์แดดก็เริ่มร่ม นับเป็นการร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่ พระสงฆ์ทั่วจังหวัดร่วมสวดธรรมจัก เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ และพระเกิจอาจารย์ ชื่อดังสุโขทัย 5 รูปนั่งอธิษฐานจิต  ได้แก่ หลวงพ่อจง วัดสังฆาราม หลวงพ่อราม วัดวังเงิน  หลวงพ่อวันชัย วัดบึงภูเต่า  หลวงพ่อสุดา วัดบ้านนา
และครูบาภูไทย วัดเขาแก้วชัยมงคล  ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม  2563 ซึ่งถือเป็นมหาฤกษ์ ฤกษ์มิตรเศรษฐี

 โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคุณกัณชนก งานขึม  เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีบรวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จุดเทียนชัย ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธลิไทนฤมิตร ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ปางมารวิชัย  พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวา วางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายแด่ พระยาลิไทย กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรสุโขทัย  ที่ท่านทรงปราดเปรื่องในความรู้ในพระพุทธศาสนา ทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งหลังจากพิธีเททองหล่อพระลิไทนฤมิต เสร็จสิ้นลง ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ตกต่อเนื่องกว่าสองชั่วโมง ชาวบ้านต่างโจษขานกันว่าเพราะพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นอย่างครบถ้วน ฟ้าจึงเปิดให้ประกอบพิธีอย่างสะดวกตลอดพิธีการจนสำเร็จลุล่วง นั้นก็หมายถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ยังไม่มีการเสื่อมคลายของชาวพุทธนั่นเอง  และสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจบูชาพระลิไทนฤมิต ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ที่ตอกโค๊ดตามจำนวนที่ผลิต ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูขันติพลธาดา เจ้าอาวาสวัดลัดทรายมูล องค์ละ 2,500 บาท ซึ่งตอนนี้เหลือเพียง 6 องค์ เท่านั้น

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.