ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง/พนักงานราชการทัพเรือภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ชมรมและสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณชายหาดหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 


      การจัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาประชาราษฎร 

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก  รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.