ททท นราธิวาส จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Mormal @ นราธิวาส


วันนี้ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส  นายสมนึก ละฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธฯ จังหวัดยะลา และนักท่องเที่ยวสายบุญ จำนวน 40 คน มาถวายเทียนพรรษาเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ด้านนางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดภาพการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านป้องกันโรคและสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
 ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส เป็นกิจกรรม ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์  Mew Normal @ นราธิวาส ถวายเทียนพรรษาและทำบุญ ในวันเข้าพรรษา ตรงวันที่ 6 กรกฎาคม ที่วัดชลธาราสิงเห หรืออีกชื่อหนึ่งว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินไทยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองขอบชาวอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พรมแดนไทย-มาเลเซีย และเป็นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว เรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัดแห่งนี้ที่มีในตำนาน
นอกจากนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยอดีต ฟังสำเนียงเจ๊ะเหสำเนียงดั้งเดิมที่หาฟังได้ยากของคนในพื้นที่ ลิ่มลองอาหารถิ่นขึ้นชื่อ ชมสินค้าโอท็อป เช่น ปลากุเลาเค็มที่ขึ้นชื่อในอำเภอตากใบ ชมผ้าทอพื้นเมือง ของชุมชนวัดชลธาราสิงเห
หลังจากนั้น เดินชมสะพานคอย 100 ปี เดิมเป็นสะพานไม้ทอดยาว ปัจจุบันสร้างสะพานปูนยาว รวมถึงได้ชมวิถีริมทะเลของชุมชนเกาะยาวและสถานที่แห่งนี้เป็นแสงแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย อีกด้วย
ข่าว/ แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.