จังหวัดปราจีนบุรีเน้นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผล

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ที่ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท  เขาใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้ผลภาคตะวันออก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี บุคลากรทางการเกษตร และสื่อมวลชน เข้าร่วมประมาณ 150 คนโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้ผลภาคตะวันออก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดปราจีนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ไม้ผลท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีของจังหวัดปราจีนบุรี  เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในจังหวัดก่อนถึงฤดูกาลผลิตของไม้ผล รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต นักส่งเสริม นักประชาสัมพันธ์ ให้มีโอกาสพบปะพูดคุยในการหาแนวทางประชาสัมพันธ์ร่วมกัน


ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงผู้ผลิตไม้ผลของจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่มีความสำคัญจะเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคคือนักประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนที่จะเป็นผู้นำบริโภคมาถึงเกษตรกร ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลสามารถจำหน่ายได้โดยตรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะผลไม้ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นที่มีคุณภาพดี อาทิเช่น ทุเรียน ส้มโอ มะม่วง กระท้อน มังคุด และเงาะ

ภาพ-ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.