เชียงราย - ตรวยึดคืนพื้นที่ปลูกโรงเรือนที่พักรุกล้ำลำน้ำชายแดน

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ  บูรณาการ ประสานการปฏิบัติ หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จว.ชร.  มีการลักลอบก่อสร้างหอพัก ห้องเช่าบริเวณตามแนวลำน้ำ พรมแดนไทย-พม่า ตั้งแต่บ้านถ้ำผาจม ,บ้านสันลมจอย ,บ้านเกาะทราย ,บ้านเหมืองแดง ,บ้านสันผักฮี้และบ้านสันทราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชุมที่ห้องประชุม อ.แม่สายเพื่อวางแผนทำความเข้าใจในการออกตรวจ ผลการประชุมมีการสรุปว่ามีบุกรุก และดัดแปลงอาคารอยู่เหนือลำเหมืองสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนหลายหมู่บ้านกจำนวน 5 แห่ง ซึ่งในวันนี้ทำการตรวจสอบ 2 แห่ง ในบ้านสายลมจอยพบหลังแรกเป็นอาคารของนายคำ(นามสมมุติ)นายชาคริต จิตติวัฒนกุล บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หลังที่สองเป็นของนางสาย (นามสมมุติ) นางประภา ทวีศักดิ์ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลง ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ อยู่เหนือลำเหมืองสาธารณะ เบื้อนต้นได้แจ้งให้ทั้งสองรายระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตาร 40 วรรคหนึ่งหรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตและทั้งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาตและให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ในรายของนางประภา นั้นเป็นการกระทำความผิดก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาติและแม้ผู้กระทำผิดมาแจ้งขออนุญาตก่อสร้าง กรณีดังกล่าวไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารในพื้นที่สาธารณะได้ จึงขอให้รื้อสิ่งก็สร้างทั้งหมดออกภายใน 30 วันต่อไป

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.