กรุงเทพมหานคร-ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโยนกล้า ปาเป้า ปลูกข้าวอินทรีย์วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเชิดพันธุ์  เตี่ยไพบูลย์ ประธานชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน ร่วมกับทีมงานพรรคก้าวไกล และชาวชุมชน พร้อมผู้นำชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมโยนกล้า ปาเป้า ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่นาของบ้านสวนคนเกษียณ ในการโยนกล้า ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินความคาดหมาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คณะผู้จัดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัดเพียง  50 คน เพื่อไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยกิจกรรมเริ่มจากลงเรือที่ท่าเรือมัสยิดคอยรุดดีน ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 19 เพื่อนั่งเรือไปโยนกล้า ปาเป้า ปลูกข้าวอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการทำนาแบบโบราณทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติในพื้นที่นาของบ้านสวนคนเกษียณ และเรียนรู้การทำปุ๋ยจากน้ำหมักจุลินทรีย์ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ถ่ายรูปกับแม่กำไล น้องทองสุข ควายเผือกคู่แม่ลูกของชุมชน และรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านร่มไม้ปลายนา พร้อมมีอาหารและสินค้าอินทรีย์จากร้านค้าของชาวชุมชนมาจำหน่าย ซึ่งจะมีเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังสร้างความเชื่อให้กับชาวชุมชนได้สัมผัสกับคำว่า "การทำนาแบบโบราณสามารถทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเชิดพันธุ์  เตี่ยไพบูลย์ ประธานชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน------


-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา และทีมงานพรรคก้าวไกล------


** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.