แยกบานธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร หรือที่หลายคนเรียกว่า สี่แยกหน้าราชภัฎ

สี่แยกบานธาตุนาเวง..อำเภอเมืองสกลนคร หรือที่หลายคนเรียกว่า สี่แยกหน้าราชภัฎ...เป็นสี่แยกใหญ่ ที่มีรถยนต์ ยานพาหนะ.ทุกชนิด.ใช้กันมากมีการสร้างถนน ..แบบเป็นเลนทั้งนอกและใน..ปรากฏว่า มีคำคำถาม สอบถามไปยัง..เลขาธิการ ชมรมนักกฏหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสาน (กพอ.) ว่าเหตุใด เมื่อสร้างถนนแล้วจึงไม่เจาะทะลุ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้เสียภาษีทัวไป แต่กลับกลายเป็นว่า หัวถนนปิด..เป็นที่จอดรถ...ของประชาชน


จึงได้ลงไปตรวจสอบพบว่า เป็นเรื่องจริง...สอบถามประชาชนผู้ผ่านไปมา ก็ยัง มึนงง กับถนนเส้นนี้...สร้างกันมาเป็นปีแล้วงบประมาณ นับล้าน...หากไม่เปิดให้รถใช้ ก็ไม่ทราบว่าสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร?..เป็นเงินภาษีทางด้าน นายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย เลขาธิการชมรมนักกฏหมายเพื่อสิทธิที่ทำกิน ภาคอีสาน (กพอ.)กล่าวระหว่าง ตรวจสอบว่า ถนนสายนี้สร้างมาหลายปีแล้วและเป็นการขยายช่องจราจร ได้เคยสอบถามไปว่าสร้างแบบนี้ ประโยชน์เพื่ออะไร ..เพราะรถไม่สามารถเลี้ยวเข้าไปได้ ก็ไม่ได้รับคำตอบชัดเจน เพียงแต่มีบางคนบอกว่าน่าจะจะออกแบบมาแบบนี้ เพราะช่องหัวถนนไม่เจาะให้รถเข้าไปใช้ได้..แต่จะต้องว่ิงผ่านไปแล้วเลี้ยว ในช่องที่เจาะใว้ให้วิ่งย้อนเข้ามา...ชาวบ้านฝากมาว่า น่าจะเจาะเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือผู้ออกแบบการสร้างมีเหตุผล น่าจะชี้แจงชาวบ้าน ได้ทราบข้อเท็จจริง

ภาพ/ข่าว สราวุต อ่อนทรวง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.