จิตอาสาอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์  กษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม หมู่บ้านน่าอยู่ น่าอาศัย ณ บ้านท่ากระดังงา ม.3 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ภาพ/ข่าว ต้อย รอบรั้ว ภูธร       
ขับเคลื่อนโดย Blogger.