ชุมพร - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร  พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร มาเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบ    ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบโดยมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 นาย เข้ารวม พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบ        พ.ต.ท.ศักราช สาครไพศาล กล่าว ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดให้ตำรวจภูธรในสังกัด ทำการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอก เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ทีได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย โดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นตามนโยบายของ รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดการระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบ ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกวาดล้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่ผิดกฎหมายและยังมีพฤติการณ์ทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงใช้กำลังข่มขู่อย่างผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย  เพื่อสร้างความรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง  ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร มีกำลังพลจาก กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ,ท่าแซะ,ปะทิว,ปากน้ำชุมพร,บ้านมาบอำมฤต, และ บ้านวิสัยเหนือ รวมทั้งสิ้น 100 นาย      พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง เปิดเผยว่า การปล่อยแถวระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และสั่งการของตำรวจภูธรภาค 8 ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกวาดล้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และเป็นการสร้างความรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และตัดโอกาสหรือช่องทางของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบโดนผิดกฎหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางปกป้องผู้กระทำความผิด หรือละเว้นผู้กระทำความผิด  ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว  ธนากร โกศลเมธี  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.