ผ่อนปรนเฟส 5 เที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ

บรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา หลังภาครัฐผ่อนปรน ระยะที่ 5 พบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางขึ้นเกาะ วอนท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ  New Normal ร่วมใส่ใจธรรมชาติ

ตามที่ ภาครัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในระยะที่ 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ 11 กลุ่มอาชีพ สามารถดำเนินธุรกิจได้ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดต่อเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนั้น

วันที่ 3 ก.ค.63 มีรายงานว่า บรรยากาศท่องเที่ยวบ้านเกาะล้านเมืองพัทยาในวันนี้ เริ่มมีกลุ่มนักท่องเท่ียวเดินทางขึ้นเกาะเพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายกันมากขึ้น หลังได้มีการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยแทบทั้งสิ้น


ผู้ประกอบการรายหนึ่ง เล่าว่า เมื่อเทียบคุณภาพนักท่องเที่ยวจากที่ผ่านมาท่ีมีชาวต่างชาติ ถือว่าคุณภาพนักท่องเท่ียวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะเนื่องด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นยังไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากนักเหมือนนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยกลางคน ผู้สูงอายุ หรือครอบครัว ซึ่งอยากฝากให้นักท่องเที่ยวเดินางมายังเกาะล้านได้ช่วยกันให้ความสำคัญเรื่องการท่องเท่ียววิถีใหม่แบบ New Normal ที่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองแล้ว ให้ได้ช่วยคิดถึงและใส่ใจในธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย..

ภาพ​ข่าว​ สมชาย​โค​ต​ล่าม​แขก
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.