ชุมพร – แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70


     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 และปลูกต้นไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.39 น.  พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธี สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 ในปีนี้ครบรอบปีที่ 70 และยัง จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ กองกำลังพลในช่วงเวลา 08.30 น. ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานพิธีทางศาสนา ในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70  โดยมีพลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาท่านวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44  พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร     และคณะหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 44 ครบรอบปีที่ 70  ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดทหารบกชุมพรในปีพ.ศ. 2483 รัฐบาลสมัยพลตรีหลวงพิบูลสงครามได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความปลอดภัยดินแดนพักใต้และ เห็นควรจัดให้มีหน่วยทหารเพื่อป้องกันอธิปไตยดินแดนส่วนนี้โดยให้จัดตั้งหน่วยทหารขนาดกองพันทหารราบเพิ่มขึ้นห้ากองพันประกอบด้วยกองพันทหารราบที่ 38 39 40 41
และ 42 กองพันทหารปืนใหญ่ 1 กองพันคือกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ในขั้นต้นให้ทุกหน่วยจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตอนละครก่อน ต่อมาได้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆโดยให้ ร.พัน. 38 เข้าที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและได้มีการแปลสภาพหน่วยตามหลักฐานข้อมูลเดิมดังนี้ในปี 2484 หลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนได้เสร็จสิ้นลงอาหารหลับได้เปลี่ยนแปลงการจัดกำลังและจัดตั้งหน่วย ขึ้นใหม่โดยให้เปลี่ยนชื่อมณฑลทหารบกที่ห้าซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมณฑลทหารบกที่หกมีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางใต้พร้อมกว่านั้นได้ตั้งมณฑลทหารบกที่ห้าขึ้นใหม่ที่จังหวัดราชบุรีตามคำสั่งทหารที่ 272 / 22351 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2484 มีพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองจากหลักฐานดังกล่าวทำให้หน่วยทหารในจังหวัดชุมพรต้องไปขึ้นการบังคับบัญชากับมณฑลทหารบกที่ 5 ซึ่งตั้งใหม่ที่จังหวัดราชบุรีด้วยเหตุนี้จังหวัดทหารบกชุมพรจึงยกเลิกไปโดยปริยายคงเหลือแต่ .ร พัน.38 เท่านั้น
ห่วงพี่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปี 2485 ถึง 2488 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดทหารบกชุมพรขึ้นใหม่จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2492 จึงได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกชุมพรขึ้นใหม่โดยให้ ผบ.ร. พัน 1 ซึ่งในขณะนั้นคือพันโทสิงห์ทองเสนารักษ์เป็นผบ.จทบ.ชุมพรอีกตำแหน่งหนึ่งตามคำสั่งกองทัพบกพี่ 111 / 9161 ลง 14 กรกฎา 2493 โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7กรกฎา 2493 ดังนั้นจังหวัดทหารบกชุมพรจึงได้ถือเอาเป็นวันที่เจ็ดกรกฎาของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยเป็นต้นมาต่อมากองทัพบกได้มีคำสั่งแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบกทั่วประเทศการแปรสภาพหน่วยทหารครั้งนี้สืบเนื่องจาก กองทัพบกได้ขออนุมัติแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลหารบกจำนวน 21 หน่วยทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและความรับผิดชอบรวมทั้งรองรับ ภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงโดยพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลา 2558 เป็นต้นไป
ในส่วนของกองทัพภาคที่สี่ได้รับการแปรสภาพเพิ่มเติมจำนวนห้าหน่วยจากที่มีอยู่เดิมสามมณฑลรวมเป็นหกมณฑลได้แก่จังหวัดทหารบกทุ่งสงเป็นมณฑลทหารบกที่ 43 จังหวัดทหารบกชุมพรเป็นมณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีเป็นมณฑลทหารบกที่ 45 และจังหวัดทหารบกปัตตานีแปรสภาพเป็นมณฑลทหารบกที่สี่ 16 สำหรับภารกิจของจังหวัดทหารบก และมณฑลทหารบกจะมีภารกิจหลักที่คล้ายกันแต่มณฑลทหารบกจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเช่นการเปลี่ยนทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารการศาลทหารพรรคการคดีและการเรือนจำการสัสดีการเกณฑ์ช่วยราชการทหารจะรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นการบังคับบัญชาจะขึ้นตรงต่อกองทัพภาคโดยตรงแต่ก็ยังยึดถือวันที่ 7 กรกฎาคมเป็นวันสถาปนาหน่วยตามเดิม


ธนากร โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.