ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 บรรยายภารกิจด้านความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วางแผนความมั่นคงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับเชิญจากจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ภารกิจด้านความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐด้านการวางแผนความมั่นคง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านการวางแผนความมั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และการบังคับใช้กฏหมายที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานวางแผนความมั่นคง ร่วมโครงการ  ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.