ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด - 19

เมื่อ 15 กรกฏคม 2563 เวลา 08.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค 3 เป็นนผู้แทนร่วมเป็นเกียรติงานเปิดตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้โควิด ครั้งที่ 2 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดนัดใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.