สภ. โคกสำโรง จว.ลพบุรี กว่าร้อยนายตรวจสุขภาพประจำปี2563 ข้าราชการตำรวจส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของ ตร.

.
*********************************
วันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2563 เวลา 7:00 น. พ. ต. อ. พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์
ผกก.สภ.โคกสำโรง  รวมถึงคณะกต.ตร.โคกสำโรง ได้นำกำลังพลข้าราชการตำรวจตรวจสุขภาพ ทั้งหมด 106 นาย ด้วยความรักใส่ใจสุขภาพข้าราชการตำรวจ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญของตำรวจในสภ.โคกสำโรง ได้รับใช้ประชาชนชาวอำเภอโคกสำโรง
      โครงการ ตรวจสุขภาพประจําปี 2563 ของสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง หลักและเหตุผล เป็นที่ทราบกันว่าทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น และปัจจัยหนึ่งที่จะรักษาบุคลากร ที่มีความสามารถ ให้มีสุขภาพ ที่ดียิ่งขึ้น
     วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในสังกัด สภ.โคกสำโรง และเพื่อเป็นการค้นหาสิ่งผิดปกติ ของร่างกายเบื้องต้นซึ่งจะช่วยรักษาได้ทันการ เพราะโรคบางโรค จะไม่แสดงอาการออกมาในระยะเริ่มแรก แต่จะแสดงออกมาเมื่ออาการหนักซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้เสียเงินค่ารักษาจำนวนมากหรืออาจรุนแรงถึงกับชีวิตได้  ฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการประจำสภ. โคกสำโรง จึงมีความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญของตรวจสุขภาพประจำปีรวมทั้งการดูแล รักษาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพ ที่ดีและแข็งแรงเพื่อเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัวและสังคมตลอดทั้งหน่วยงาน
       ผลที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการตรวจจากคณะแพทย์พยาบาลผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจโรคจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในสังกัดสภ.โคกสำโรงสนอง  แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว ลพบุรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.