ผวจ.อุบลราชธานี ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

(6 ก.ค. 63) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี   เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสุปัฎนารามวรรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ประจำปี 2563 และทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปส.ปชส.อุบลราชธานี​ ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.