กระบี่ - งานวันทุเรียนทะเลหอยและของดีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 2 ชาวสวนทุเรียนบ้าน แห่ส่งทุเรียนเข้าประกวดอย่างคับคั่ง

วันที่ 1 ก.ค.63 นายสมโภช ทองชู นายอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่ เป็นประธานเปิด งาน”วันทุเรียนทะเลหอย และของดีอำเภอปลายพระยา” ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ หนองน้ำบ้านทะเลหอย หมู่ที่ 10 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมี นางนิตยา จันทร์ประทีป รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปลายพระยา กล่าวรายงาน      นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพดีในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะทุเรียนทะเลหอย ซึ่งมีเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัว ปลูกขึ้นในพื้นที่ที่ดิน มีคุณภาพดี มีแหล่งน้ำที่ดี และมีสภาพอากาศที่ดี จึงทำให้ทุเรียนมีคุณภาพที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอื่น ๆในพื้นที่ เช่น กาแฟทะเลหอย กล้วยหอม มังคุด มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริมตลาดเกษตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีในพื้นที่อำเภอปลายพระยา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะทุเรียนทะเลหอยซึ่งมีเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัว ปลูกขึ้นในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศดี แหล่งน้ำที่ดีทำให้ทุเรียนมีคุณภาพดีจนเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคภายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ชิมรสชาติของทุเรียนคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP มีความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตมีความสดจากต้น รสชาติหอม หวาน มันในปีที่ผ่านมาทุเรียนอำเภอปลายพระยาสามารถให้ผลผลิตและเกษตรกรมีรายได้มูลค่ารวมมากกว่า 29 ล้านบาท

          สำหรับผลการประกวดทุเรียนในครั้งนี้การประกวดทุเรียนพื้นบ้านคุณภาพดี โดยทุเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ ต้นทองแดง:  นางสุภาภร แก้วมณี     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ต้นขาวมณี:   นายอนิรุทธ์ วัฒนธรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
  ต้นกระจิ๊บ:    นายสมนึกจันทร์เมือง     รางวัลชมเชย  ต้นไอ้ขาว:     นายอนิรุทธ์ วัฒนธรรม  รางวัลชมเชย ต้นปากช่อง:  นายไพรัช ทองคง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.