ฉก.ม.2 ร่วม ร.ร.แม่สายฯรับมือโควิด-19เปิดภาคเรียนไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนเมียนมา

ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ.แม่สาย  พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รอง เสธ.กกล.ผาเมือง รักษาราชการแทน รอง ผบ.ฉก.ม.2  ร่วมประชุมหารือกับ นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผอ.รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครูฯ  เพื่อสอบถามถึงมาตรการการดูแลนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนแบบNew Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid -19) ในสถานศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชาวเมียนมาที่มาเรียนในฝั่งไทยของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และภายในจังหวัดดเชียงรายให้ได้รับทราบถึงการไม่อนุญาตให้ข้ามฝั่งมาเรียนโดยให้เรียนเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียนของนักเรียนเหล่านั้น และจะให้กลับมาเรียนได้เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
             ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้( 1 กรกฎาคม 2563)นายมิ้นท์ ไหน่ ผวจ.ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในฝั่งไทยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติตัวที่บุตรหลานตนเองยังคงสภาพเป็นนักเรียนของไทยอยู่และเมื่อสถานะการณ์กลับสู่สภาวะปกติก็สามารถกลับมาเรียนได้


            ด้าน บก.ร้อย ม.3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2  ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงรั้วลวดหนามและเครื่องกีดขวางชายแดนบริเวณท่าข้ามสะพาน 2 ฝั่งตรงข้าม จ.ท่าขี้เหล็ก ในการป้องกันการลักลอบเข้ามาของกลุ่มขบวนการที่จะใช้เป็นเส้นทางในการทำความผิดต่างๆ แรงงานต่างด้าวและนักเรียนชาวเมียนมาบางคน ที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงราย

จักรภัทร แสนภูธร - รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.