โรงเรียนสุขานารี โคราช สุดยอด ยกระดับการคัดกรองเด็กนักเรียน ทำความเข้าใจพร้อม สู้ภัยโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

ที่โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1และ2 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น   นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการคัดกรองเด็กนักเรียน ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองขับรถไปส่งลูกหลานตามที่หน้าโรงเรียนอย่างคึกคัก ก่อนเข้าโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับบรรดานักเรียน ครูและผู้ปกครองทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนตลอดเวลาและต้องมีการเว้นระยะห่างเวลานั่งเรียน 1 เมตร ซึ่งทางโรงเรียนยังมีอ่างล้างมือสร้างขึ้นตามจุดต่างๆให้นักเรียนสามารถล้างมือได้ตลอดเวลา การกินอาหารกลางวันร่วมกันต้องนั่งแยก รวมไปถึงโรงเรียนยังแนะนำนักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอีกขั้นหนึ่ง                  นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ทางโรงเรียนได้ใช้ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ กำหนดตามนโยบายของ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้ให้ความสำคัญ ดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและในห้องเรียน ทั้งให้ความรู้พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับนักเรียนเบื้องต้น ห้องเรียนทุกอาคารเรียน มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัส มีการจัดให้ติดตั้ง แอพ ไทยชนะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยการควบคุมป้องกันโรค จากเดิมต้องลงทะเบียนด้วยมือแต่เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการเช็กอิน-เช็กเอ้าท์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ แล้วสแกน QR Code มาติดไว้หน้าโรงเรียน พร้อมทั้งจัดห้องเรียนตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม โรงเรียนกำหนดให้ห้องเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A กับ กลุ่ม B  เปิดเทอมวันแรก ให้นักเรียนในกลุ่ม A มาเรียนก่อน วันถัดไปเป็นนักเรียนในกลุ่ม B และ นักเรียนกลุ่ม A หยุด สลับมาเรียนวันเว้นวันส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านต้องเรียนทางไกลด้วยระบบออนไลน์ควบคู่กัน ช่วงที่หยุดอยู่บ้าน ครูจะมีการบ้าน แบบฝึกใบงานให้เด็กนักเรียนทำ   เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการป้องกันการติดต่อรวมถึงวางมาตรการคุมเข้ม ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความเอาใจใส่และมั่นใจในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่โรงเรียนได้บริหารจัดการได้อย่างดีมาก

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.