"คณะกรรมาธิการพานิขย์ และทรัพย์สินทางปัญญาเข้าพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารในคลังสินค้าของบริษัทสิงห์โตทองไร้ซ์ คอปเปอร์เรชั่น จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร"


        เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอปเปอร์เรขั่น จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ องค์การคลังสินค้าได้เช่าเก็บข้าวสารของรัฐบาลจำนวนหลายแสนตัน  คณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานพิสูจน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าวสารที่ องค์การคลังสินค้าได้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวจากเกษตรกร เมื่อ 6 ปี่ ที่ผ่านมา  โดยมีนาย อันวาร์ สาและ  ประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  นายสุรสิทธิ์ วงษ์วิทยานันท์ สส. บัญชีรายชื่อจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมกันหารือและหาข้อสรุปเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายองอาจสังคหถากรณ์ ปลัดจังหวัด พร้อมด้วย นางพนิดา วานิชรัตน์ พานิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังปัญหาในครั้งนี้ ซึ่งในการดูสถานที่คลังเก็บข้าวสารของรัฐบาลครังนี้ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของคลังสินค้า  กล่าวว่า ข้าวสารที่อยู่ในคลังสินค้า ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้านั้น ขาดการดูแลใส่ใจ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าจึงทำให้ข้าวสารบางส่วนเกิดความเสียหายรวมมูลค่าหลายสิบล้านบาท ซึ่งเงินที่เสียหายเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน รวมถึงขณะนี้ทางองค์การคลังสินค้ายังไม่ชำระและค้างค่าเช่าคลังพร้อมค่าแปรรูปข้าวสารกับทางบริษัทฯอีกมากกว่า1,000 ล้านบาท ซึ่งตนเองได้เรียกร้องและขอความเป็นธรรมไปแล้วหลายครั้ง และตนเองรู้สึกเสียดายข้าวสารที่ได้รับความเสียหายที่อยู่ในคลัง จึงอยากให้ทางองค์การคลังสินค้าเข้ามาดูแลพร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเช่าในส่วนที่คงค้างให้กับบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ด้วย  และในการตรวจเยี่ยมดูความเสียหายครั้งนี้มี พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  พุทธิยาวัฒน์  รักษาการ ผู้อำนวยการคลังสินค้า ร่วมรับฟังข้อเท็จจริง และรับปากจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และสื่อมวลชนเข้าพิสูจน์ความเสียหายของข้าวสารในคลังเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปสุเทพ อินทจันทร์/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.