เชียงราย-ผบ.มทบ.๓๗ ติดตาม "โครงการสร้างบ้านให้น้องพลทหาร มทบ.๓๗"

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. พล.ต. สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดช่างของหน่วย ซึ่งปฏิบัติภารกิจสร้างบ้านให้แก่ พลทหารทองมา แช่เล่า พลทหารกองประจำการ สังกัด ร้อย.มทบ.๓๗ ซึ่งมีฐานะยากจน และสภาพควาเป็นอยู่ยากลำบาก ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๑๓๓ ม.๘ บ.ไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. โดยการดำเนินการดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการในนาม "โครงการสร้างบ้านให้น้องพลทหาร มทบ.๓๗" ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นมา สำหรับการปฏิบัตินั้น หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดช่างจาก มทบ.๓๗ ทำการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง จำนวน ๑๐ นาย (พักค้างแรมในพื้นที่) ทำการบูรณาการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการประกอบด้วย ทพ.๓๑๐๔ และชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้ง ได้ประสานการปฏิบัติและรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ร่วมดำเนินการจาก ภาคเอกชน (หจก. ธนะวงศ์กรุ๊ป) และ อ.เวียงแก่น ในการปฏิบัติ โดยความคืบหน้าการก่อสร้างในปัจจุบันสำเร็จแล้ว ๓๗% ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว สราวุธ คำฟูบุตร-รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.