คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเดินทางศึกษาดูงานปัญหาที่ดิน

เมื่อเวลา 09.00. น.ที่ห้องประชุมชั้น 4ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายฉลาด ขามช่วง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายนิยม เวชกามา,นายพัฒนา สัพโส,นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย, สส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ .สกลนคร ,นายดำรงค์   สิริวิชย อิ่มวิเศษ  รอง ผวจ.สกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมรับฟัง ปัญหา โดยมีการรายงานปัญหาน้ำทั้งเรื่องหนองหาร  ที่ดิน ในเขตอำเภอส่องดาวและในหลายอำเภอที่เป็นปัญหา   ดร.นิยม เวชกามา สส.สกลนคร เขต 2พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ปัญหาหนองหารมีมายาวนาน  ต้องมีการแก้ไข ฝั่งตัวเมืองมีการออกเอกสารสิทธิได้ แต่ฝั่นตะวันออก กลับมีปัญหา ก็อยากฝากว่าต้องให้มีความเท่าเทียมกัน 
ทางเต่างอยก็ปัญหามาก ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องที่ดิน และจะมีปัญหาเขตติดต่ออุทยานและป่าไม้ ไม่รู้ใครรุกใคร ..และทางอำเภอภูพาน ที่ตั้งบนภูพานส่วนใหญแม้ตัวอำเภอก็ยังตั้งอยู่บนภู บ้านกกปลาวซิว ไม่ยอมขึ้นกับภูพาน ทั้งที่ไกล และต่อมากก็ต้องขึ้นกับภูพาน อำเภอนี้ก็มีปัญหาที่ดิน เพราะส่วนใหญ่ติดอุทยานและป่าสงวน 
โดยใช้เวลาในการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังรับข้อมูล จากส่วนราชการแล้วช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ ในเขตหนองหารและ ที่อำเภอส่องดาว เพื่อพบปะกับ ชาวบ้านที่บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 23ครอบครัว เพื่อบรับและรับเอกสารจากชาวบ้านต่อไป

ภาพ/ข่าว สราวุต อ่อนทรวง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.