อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทหารจิตอาสาลาหู่ปลูกป่าแหล่งต้นน้ำดอยเวียงผา

7 มิถุนายน 2563 เวลา 0700 น นายสิทธิ  วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ร่วมกับพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายชัยธีรณัฏฐ์  สกุลธัญพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น หน่วยรักษาต้นน้ำขุนฝาง คณะครูการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน)ฝาง-ไชยปราการ กลุ่มจิตอาสาออฟโรด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน กลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสา ชาวบ้านลาหู่ดอยเวียงผา ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง นายรัศมี แสนนามวงษ์ ข้าราชการบำนาญ กลุ่มจิตอาสาทดแทนคุณแผ่นดิน จำนวนประมาณ 200 คน ได้ร่วมจัดปลูกต้นไม้คืนสู่ป่าที่บริเวณดอยป่าคาหลวง หมู่ที่ 18 บ้านดอยเวียงผา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1400 เมตร-1600 เมตร ร่วมกันนำต้นนางพญาเสือโคร่งป่า ต้นประดู่ ต้นตะเคียนทอง จำนวนประมาณ 1,000 ต้น เข้าปลูกเพื่อสร้างป่าใหม่ให้รักษาแหล่งต้นน้ำ 4 อำเภอ 2 จังหวัด คืออำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปลูกพื้นที่ป่า 10 ไร่ โดยได้จัดปลูก2 วันคือวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดชพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุภาภิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยมีพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการพระนักพัฒนาป่าและน้ำ เป็นพระประธานในการปลูกป่าครั้งนี้ และได้ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้ช่วยกันรักษาป่า เรารักป่า ป่าก็จะรักเราและเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข และมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรตลอดไปแบบยั่งยืน ชาวบ้านดอยเวียงผาเป็นชนเผ่าลาหู่ที่อาศัยพื้นที่มากว่า80 ปี และเป็นชนเผ่าลาหู่คริสต์ ที่ยังทำการอนุรักษ์ป่าสืบต่อจากบรรพบุรุษมาโดยตลอดเวลา มีอาชีพปลูกกาแฟ และปลูกชา เพื่อขายเป็นอาชีพหลัก จึงรักป่าและอาศัยในพื้นที่อย่างสงบและสามัคคีนายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.