สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสอบผ่านระบบ e-testing พร้อมคณะทำงานดำเนินการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการเข้าตรวจสอบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ศิริยศ ยั่งยืนศิริ/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.