กว่า 700 ปีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมือง "สี่แคว"


      พระพุทธใบกริชจักราฟ้า สุริยะนาท มหาพุฒาจารย์เจ้า ผ่องอรุณอรุโณทัย ดาระดาษน้ำฟ้า บวรนาทธิราชเจ้า หรือชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า " หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล "
 หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวอำเภอไพศาลี ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารจักราฟ้า อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล น่าจะสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย และมีอายุประมาณ 700 กว่าปี
   หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูป ปางขัดสมาธิ ศิลปะสุโขทัย ความกว้าง 2 เมตร 24 เซนติเมตร สูง 2 เมตร 70 เซนติเมตร วัสดุปูนปั้น ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง
   นางจรูญ ทองเงิน อยู่บ้านเลขที่ 913 ม.8 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ หนึ่งในคณะผู้ดูแลวิหารจักราฟ้า ได้กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว ชาวบ้านในชุมชนและใกล้เคียงให้ความศรัทธาหลวงพ่อดำอย่างเต็มเปี่ยม ในความศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ขออะไรก็จะได้สิ่งนั้น สมความปรารถนา ทุกวันจึงมีชาวบ้านพากันมารำวงแก้บนรอบพระพุทธรูปหลวงพ่อดำอยู่เป็นประจำ วัดสระทะเลก็มีโรงละครรับจ้างรำถวายแก้บนด้วยเช่นกันแต่ในช่วงนี้ได้งดกิจกรรมในการแก้บนดังกล่าวสืบเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) คณะผู้ดูแลวิหารจักราฟ้า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ และได้เน้นย้ำในการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีเครื่องหมายการเว้นระยะห่างในการไหว้พระ ขอพร การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ มิได้เป็นอุโบสถเหมือนวัดอื่น เป็นเพียงอาคารสีขาวเปิดโล่ง มีชื่อว่า "จักราฟ้าวรวิหาร"

......ภคพล ครองสิน/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.