หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “Army Delivery”บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

ที่มัสยิด หมู่ 4  บ้านสายะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดทำข้าวกล่องจากรถครัวสนาม ในโครงการ “Amry Delivery” ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันโทศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48, ร้อยโทวิโรจน์ ใหญ่อยู่ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4806 พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร พรานที่ 48, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม “Army Delivery” ครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดทำข้าวเครื่องแกงไก่ ไข่ดาว จำนวน 350 กล่อง ป๊อบคอร์น จำนวน 300 แก้ว โดยประชาชนในพื้นที่รู้สึกต่างรู้สึกยินดี และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่คอยช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นทีเสมอมาข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.