แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกายของทหารกองประจำการ

เมื่อ 22 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง       จ.พิษณุโลก พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3  ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกายของทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะรับราชการต่อ เข้ากระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแบ่งมอบโควตาทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร สอ. และเข้าเป็น นนส. เหล่า ร. ประจำปีงบประมาณ 2564 เริ่มเข้าเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ ในปีงบประมาณ 63 จำนวน 560 อัตรา  โดยมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ  ได้เจริญก้าวหน้าในการรับราชการ โดยคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ อุดมการณ์ความเป็นทหาร และประสงค์จะรับราชการต่อ เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ ภายหลังจากปลดประจำการโดยในปีงบประมาณ 2564
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.