จังหวัดยะลา เปิดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดสรรงบประมาณการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 ให้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และสงขลา และได้มอบหมายให้จังหวัดยะลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข คัพ ประจำปี 2563 ซึ่งจะเริ่มทำแข่งขันในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2563 ณ สนามแข่งขันประจำอำเภอทุกอำเภอ โดยมีทีมฟุตบอล รุ่นอายุไม่กิน 20 ปี จาก 3 จังหวัดและ 4 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 290 ตำบล แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม ทำการแข่งขันแบบพบกันหมดสำหรับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 4 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลอันดับ 350,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 75,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป

ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นั้น จะมีการห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ไม่มีรายชื่อในแผงรูปที่มอบให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เช่น ผู้ปกครอง ผู้ชมผู้เชียร์ เป็นต้น เข้าภายในบริเวณสนามแข่งขัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย งดสัมผัสมือก่อนการแข่งขัน-หลังการแข่งขัน ให้ใช้วิธีการไหว้แทน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ งดการใช้ห้องพักนักกีฬา โดยให้นักกีฬาเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬามาจากบ้าน โดยให้ใช้ห้องน้ำเป็นรายบุคคล เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน และหลังการแข่งขันมีการทำความสะอาดในบริเวณพื้นสนามแข่งขัน ที่นั่งผู้ฝึกสอน และที่นั่งนักกีฬาสำรอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.