สงขลา - ทัพเรือภาคที่ 2 จับเรือประมงเวียดนาม 1 ลำ ลอบหาปลาในน่านน้ำไทย

วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2563 ) เวลา 16.00 น. ที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยกำลัง ร่วมทำการตรวจสอบ เรือประมงต่างชาติลักลอบทำการประมง ภายหลังได้ตรวจพบเรือประมงต่างชาติจำนวน 1 ลำ และแถลงข่าวการจับคุมเรือประมง ในบริเวณแบริ่ง 061ระยะทาง 118 ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงขลา ผลการตรวจกับเรือประมงต่างชาติ เป็นเรืออวนลาก พร้อมลูกเรือจำนวน 6 คน จึงเข้าควบคุมเรือดังกล่าว เข้าสอบสวนที่ ฐท.สข.ทรภ.2 เพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ  2563หน่วยงานต่าง ๆ ใน ศรชล. ดำเนินการจับกุมมาแล้ว 9 ครั้ง จำนวน 19 ลำ ในครั้งนี้ เป็นการจับกุม ครั้งที่ 10 จำนวนที่จับกุมทั้งหมด 20 ลำ สำหรับการตั้งข้อกล่าวหากับเรือประมงต่างชาติ เนื่องจากเป็นการจับกุมได้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาจำนวน 3 ข้อ ดังนี้
1. ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบรับอนุญาตทำการประมง (พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 วรรคสอง) 2. ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ

โดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482มาตรา 7วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา  11วรรคหนึ่ง) 3. เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้
รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา  5ทวิ มาตรา 11 ทวิ)  และเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 จึงได้มีการจัดทีมแพทย์/พยาบาล จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดก่อนขึ้นจากเรือ พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยทำการซัก/สอบประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งพบว่า ลูกเรือที่เดินทางมาถึงก่อนแล้ว 6 ราย ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศจีน หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม พบว่าลูกเรือ 6 ราย ไม่พบไข้และอาการใดๆทั้งนี้จะถูกส่งไปดำเนินคดีที่ สภ.เมืองสงขลาต่อไปขับเคลื่อนโดย Blogger.