ศรีสะเกษ - ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่มอบนมกล่อง ตาม โครงการ ปันน้ำใจ ห่วงใย แด่น้องผู้ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนบ้านแซรไปร  ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ   พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี  กองทัพภาคที่ 2  ลงพื้นที่มอบนมกล่องให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนจาก 2 ตำบล คือตำบลดงรัก และตำบลไพรพัฒนา  จำนวน 50  ครอบครัว ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยก่อนหน้านี้หน่วยขึ้นตรงของกองกำลังสุรนารี ได้ออกตระเวนมอบตามหมู่บ้านและโรงเรียนแนวชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามโครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใย แด่น้องผู้ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ พันเอกจิรัฏฐ์  ช่วงฉ่ำ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3  กองกำลังสุรนารี  และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่พร้อมทั้งส่วนราชการรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนคอยต้อนรับ
สำหรับโครงการดังกล่าวที่ดำเนินการจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกองกำลังสุรนารี  ที่มีความตระหนักต่อเด็กนักเรียนถิ่นห่างไกลที่กำลังเจริญเติบโตเป็นกำลังหลักที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต  สำหรับพื้นที่ชายแดนอีสานใต้แถบนี้  พลโท ธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จนได้รับคำกล่าวชมเชยยกย่องในพื้นที่ว่า เป็นแม่ทัพของประชนชนคนชายแดนอย่างแท้จริง 
 ต่อจากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีรุดลงพื้นที่ชายแดนเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจหน่วยขึ้นตรงที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน ฐานปฏิบัติการฟ้าลั่น 1 หน่วยเฉพาะกิจที่ 3  กองกำลังสุรนารี  ซึ่ง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9   มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของกำลังพล  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติสืบยาวนาน
ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ  / วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.