ข้าราชการ และพนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) แสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 -10.30 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานสนามหน้าสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดยนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นำผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดฯ รวมประมาณ 150 คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร และได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสืบสานงานโครงการในพระราชดำริ  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล งานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ของพสกนิกรนายกำพล โมลัยรักษ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สบอ. 12 ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.