รองเมืองสี่แคว ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  ในสถานประกอบการขายวัสดุก่อสร้าง ร้านเอสซี โฮมโซลูชั่น และโกลบอลเฮาส์ ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ฯ ระยะที่ 2  พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ ในการให้บริการด้วยการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน สแกน QR Code ไทยชนะ ในการเข้า-ออก อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการขายวัสดุก่อสร้าง ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา การเว้นระยะห่างในการรอระหว่างการจ่ายเงิน-รับบิล ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.