ชลบุรี - น้ำดื่มไอเพียวให้การต้อนรับคณะดูงานกองเรือยุทธการ ในการเยี่ยมชมการผลิตน้ำดื่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในมาตรฐานการผลิต

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ที่บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คุณพิศิษฐ์ ศรีตะพัสโส ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย กัปตันนิธิศ เกษางาม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.ดวงเนตร ปัญญาใจ ที่ปรึกษา คุณวิทวัส เรืองรุ่ง คณะที่ปรึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกองเรือยุทธการ ในการเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มไอเพียว และภายใต้แบรนด์ต่างๆ ที่บริษัทโชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ผลิต โดยได้นำคณะดูงานเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่ม หลังจากนั้นได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมขึ้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มจนบรรจุลงขวดและติดสลากออกจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มของทางบริษัทฯ
  บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำดื่ม โดยดำเนินกิจการภายใต้การบริหารของ คุณพิศิษฐ์ ศรีตะพัสโส ซึ่งผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วยน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน จึงทำให้น้ำดื่ม I-PURE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี โรงงานการผลิตน้ำดื่มไอเพียว หรือ ipure แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ที่ 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อสอบถามโทร. 092-962-6007, 090-989-4007

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.