นายก นครสวรรค์ตก ลงพื้นที่หาแหล่งน้ำดิบ หลังจากภัยแล้งทวีความรุนแรงต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่บึงหนองงูเหลือม เพื่อตะเวนหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อนำไปกักเก็บผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน แต่เนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ เริ่มมีไม่เพียงพอ เพราะประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่ง ณตอนนี้ไม่สามารถสูบน้ำที่แพขึ้นมาทำการอุปโภค-บริโภคได้
นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในตอนนี้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาที่ส่งมาตามระบบ มีไม่เพียงพอ เริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลายครัวเรือน เพราะแหล่งน้ำดิบตรงที่แพเดิมแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำน้ำประปาได้ เบื้องต้นได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกเป็นลำราง เพื่อนำน้ำส่วนที่เหลือ ในบึงหนองงูเหลือมมากักเก็บไว้ที่แพสูบน้ำ เพื่อนำน้ำมาใส่ระบบการผลิตน้ำประปา คาดว่าคงจะผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 3-4 วัน และได้สั่งให้รถน้ำบรรทุกน้ำมาเติมในถัง วันละ 10 เที่ยว และให้เติมน้ำในถังทุกวัน จนกว่าการขุดเจาะน้ำบาดาลที่กำลังเริ่มทำการขุดเจาะจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ดังกล่าวได้
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.