ทหารบุกวัดหนองจอกช่วยชาวบ้านเมื่อ 22 พ.ค.63 เวลา 10.00น พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ป.จ., อ.เมืองปราจีนบุรี, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ว่างงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ณ วัดหนองจอก ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ป.จ. ซึ่งในกิจกรรม มทบ.12 ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายจักรพงษ์ให้บริการตรวจโรค Army Medical Delivery, Army Barber Delivery และ Army Deliveryให้บริการประชาชน, ชุดประชาสัมพันธ์ มทบ.12 (ขุนภักดี 12 และ ขุนอาสา 104), ขุนด่าน จว.ป.จ. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19, สมาชิก อส.กร. และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.12 ร่วมแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ยากไร้ และ เยี่ยมครอบครัวพลทหารในสังกัด มทบ.12 ตามโครงการ เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก


////////ข่าว อลงกรณ์คุณกิตติมานน์ 087-8789225 ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.