ราชบุรี - ทหารช่างตั้งตู้ปันสุข จุดปันรัก บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 17 พ.ค. 63 ที่บริเวณด้านหน้ากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง, พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ได้ดำเนินการติดตั้ง “ตู้ปันสุข จุดปันรัก” ของกรมการทหารช่าง พร้อมได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และพืชผักตางๆ ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิต นำใส่ตู้ปันสุข เพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันอาหารให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการ นำไปรับประทานที่บ้าน

    ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 พร้อมทั้งได้รณรงค์ป้องกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึงได้ให้จัดทำและติดตั้ง "ตู้ปันสุข จุดปันรัก" เพื่อแบ่งปันความสุขบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี โดยได้ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุข จุดปันรัก ไว้ 2 จุด คือบริเวณหน้าร้าน Engineer OTOP หน้าค่ายภาณุรังษี จำนวน 1 จุด และบริเวณประตู 2 หน้าค่ายบุรฉัตร บริเวณตู้ atm จำนวน 1 จุด ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน โดยกำลังพลและครอบครัวของกรมการทหารช่าง รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่าง ๆ มาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

    สำหรับบรรยากาศที่บริเวณหน้าตู้ปันสุข จุดปันรัก ของกรมการทหารช่าง หน้าค่ายภาณรังษี มีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อรอคิวหยิบสิ่งของที่ตนเองต้องไปนำกับไปบ้าน โดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง ค่อยอำนวยความสะดวก จัดระเบียนเว้นระยะ อย่างเข้มงวด ซึ่งประชาชนให้ความตอบรับและรู้สึกพึงพอใจที่ทหารอยู่ข้างประชาชนในยามยากเสมอมา

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.