ระยอง-อบต.มาบยางพร ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทานอำเภอปลวกแดงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นายชาตรี เงินท้วม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดงานโครงการ  “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลักในด้านการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การพัฒนาและแก้ไขแหล่งน้ำเน่าเสียที่มีน้ำขัง  กิจกรรมการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  นายชาตรี เงินท้วม ได้กล่าวว่า  ในช่วงฤดูฝนหลายๆพื้นที่มักจะเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกการแพร่ระบาดมีพาหะที่เป็นตัวแพร่กระจายคือยุงลายซึ่งยุงลายเกิดได้จากแหล่งน้ำที่ไม่เคลื่อนไหวคือแหล่งน้ำนิ่ง เช่นน้ำขังตามภาชนะ แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เน่าเสีย  เมื่อทั่วทุกพื้นที่มีฝนตกก่อให้เกิดน้ำท่วมขังจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เรารู้กันว่ายุงลายคือพาหะนำโรคไข้เลือดออกถ้าหากเราจะป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกแพร่กระจายสามารถกระทำได้โดยการตัดตอนไม่ให้พาหะนำโรค คือเราต้องฆ่ายุงลายหรือไม่ให้ยุงลายเกิดขึ้นมาได้ ป้องกันหรือกำจัดไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ กำจัดยุงลายตั้งแต่ที่เริ่มเป็นตัวอ่อนที่เราเรียกว่าลูกน้ำยุงลาย เมื่อเราสามารถควบคุมได้ ไม่มีแหล่งน้ำเน่าเสีย ไม่มีแหล่งน้ำขัง หากหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำขังไม่ได้เราก็ใส่สารเคมีเพื่อกำจัดตัวอ่อนของยุงลาย  วันนี้ อบต.มาบยางพรได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสาพระราชทานอำเภอปลวกแดงลงพื้นที่เดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลแหล่งน้ำให้ปราศจากขยะมูลฝอยปรับปรุงสภาพของน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสีย พัฒนาโดยรอบบริเวณบ้านให้ดูสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำรายแหล่งกักขังน้ำเพื่อไม่ให้เป็นที่วางไข้ของยุงลาย แจกแผ่นพับหลักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก

กฤตภาส แตงเพชร์    ขตว.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.