ระยอง-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้ม เอาจริง ลงพื้นที่ ตรวจสอบยึดพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอบ้านค่าย นายปราโมทย์ ฉัทมิตร์  นายก อบต.หนองละลอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ระยอง เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่หลังจากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ได้มีนาง เสาวนี สำเริง ผช.ผญ.นาย ภารดร ชนะสุทร ประธาน ทสม.นายวิชัย เลื่อมเปลี่ยน กรรมการ ทสม.จังหวัดระยองได้ ลงตรวสอบพื้นที่บุกรุก หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ.ระยองพบว่าได้มีประขาชนได้มีการบุกรุกในพื้น หลายจุดด้วยกันและที่มากที่สุด ที่กว่า 8 ไร่ โดยมีการก่อสร้าง ร้านค้า อาคาร ที่พัก และโรงเก็บของ บางรายได้สร้างเป็นบ้านที่พักอาศัยแบบถาวร ซึ่งสอบถามไปยังเจ้าของบอกว่าตนนั้นได้เช่าที่ กับนายทุนคนหนึ่งในราคา หลายพันบาทพร้อมทั้งค่าไฟค่าน้ำก็ต้องเสีย บางรายก็ไม่เสีย ซึ่งอยู่กันมาหลายปี แต่ทุกคนก็ทราบดีว่าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาคืนพื้นที่ก็ต้องทำตามกติกา ซึ่งมีระยะทางตลอดแนวจากทางหลวง  และจากการสำรวจในครั้งนี้แล้วพบว่า มีจำนวนวนอยู่ 4 จุดด้วยกันที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้  จากนั้น นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอบ้านค่ายและนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์  นายก อบต.หนองละลอก จังหวัดระยอง จึงได้เรืยกเจ้าของร้านค้า ผู้ประกอบการเข้ามาทำความเข้าใจ โดยแจ้งว่าให้ทางผู้ประกอบการต้องให้ย้ายออกหลังจากมีประกาศ ภายใน 60 วันหากไม่มีการย้ายก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย หากผู้ใดไม่ย้ายออกและผ่าฝืนจะร่วมมือกับชุด กอ.รมน จังหวัดระยอง มาทำการรื้อให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ด้าน นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอบ้านค่าย กล่าว่า ตนก็จะยังไม่นิ่งเฉยยังคงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบรายอื่นๆอีกต่อไปเพื่อไม่ให้เป็น 2 มาตฐานและจะดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายกับรายที่บุกรุกต่อไป

ราชัญ กองทอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.