ราชบุรี - อบต.คุ้งกระถิน ลุยแจกถุงยังชีพ 9 หมู่บ้าน สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ อมรธีระกุล นายกอบต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.คุ้งกระถิน  ใช้รถยนต์ปิกอัพ ขนถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร, อาหารแห้ง, แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน  โดยกำหนดจุดแจกถุงยังชีพไว้ 9 จุด เพื่อลดปริมาณคนแออัด และสะดวกต่อการจัดระเบียบในการคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่อบต. และอสม.ได้ร่วมกันจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับแจกถุงยังชีพ


     การลงพื้นที่แจกถุงยังชีพครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากที่เคยลงพื้นที่แจกถุงยังชีพมาก่อนหน้าแล้ว แต่มีชาวบ้านที่ยังเดือดร้อน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนในพื้นที่ ต.คุ้งกระถิน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากถูกพักงาน และเลิกจ้าง ทำให้รายได้ในครัวเรือนลดลง ทางนายสุวัฒน์ อมรธีระกุล นายกอบต.คุ้งกระถิน และน.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน จึงร่วมกันจัดทำถุงยังชีพออกแจกจ่าย โดยอบต.คุ้งกระถินเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบ และมีเจตนาจะขอรับถุงยังชีพ ไปลงทะเบียนที่อบต.ก่อน จากนั้นเร่งจัดหาถุงยังชีพ และลงพื้นที่ออกแจกจ่ายดังกล่าว

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.