อำนาจเจริญ - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ร่วมกับอำเภอลืออำนาจ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ต้านภัย COVID-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. พ.ท.เดชา กลิ่นจันทร์ รอง หน.ชุด ศปม.นพค.51 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ตลาดสด ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้                              
1. ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ                                               
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม                                                  
3. ร้าน มินิ บิ๊กซี                                                                     
4. ร้านราศรี พานิช                                                              
5. ร้านโลตัส เอ็กซ์เพรส                                                         
6. ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น      


        โดยนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอำนาจ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้กับร้านจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ตลาดสด ฯ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.