ทัพเรือภาค 3 มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับปางช้างกมลา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม อาหารสำเร็จรูปสำหรับช้าง 34 กระสอบ เกลือ 19  กระสอบ ที่ได้รับจากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มูลนิธิ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณให้กับปางช้างกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.